REALITNÍ SLUŽBY

PRIORITOU NAŠÍ SPOLEČNOSTI JE POSKYTOVAT KLIENTŮM PRVOTŘÍDNÍ SLUŽBY V OBLASTI REALITNÍ ČINNOSTI, TEDY ZAJISTIT KOMPLEXNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, NÁKUPU ČI PRONÁJMU NEMOVITOSTI. ZA DOBU PŮSOBENÍ NAŠÍ KANCELÁŘE NA TRHU, JSME SE JIŽ NAUČILI REALIZOVAT PRODEJE S CO NEJMENŠÍ ČASOVOU PRODLEVOU A ZA NEJVYŠŠÍ MOŽNOU TRŽNÍ CENU S PROFESIONÁLNÍ PREZENTACÍ.
PRONÁJEM
 • Provedeme úvodní prohlídku nemovitosti a konzultujeme postup pronájmu
 • Provedeme odhad a stanovíme aktuální výši tržního nájemného
 • Doporučíme úpravy nebo vylepšení, které podpoří zájem cílové skupiny a napomohou dosažení
  cílového nájemného
 • Konzultujeme podmínky pronájmu, výši kauce, záloh na služby, servisních poplatků a preferovanou
  dobu nájmu
 • Zajištění marketingové kampaňe
  • Nafocení nemovitosti profesionálním fotografem
  • Profesionální prezentaci nemovitosti
  • Zařazení nemovitosti do inzerce
  • Propagace nemovitosti
 • Vyhledání vhodného zájemce o pronájem Vaší nemovitosti
 • Prověření budoucího zájemce o pronájem Vaší nemovitosti
 • Vyjednáme podmínky pronájmu mezi pronajímatelem a nájemcem
 • Zajistíme nájemní smlouvu a předávací protokol
 • Provedeme předání nemovitosti
 • Po dobu trvání nájemního vztahu poskytujeme průběžnou asistenci